2022-08-03

ميرويس نيکه خصوصي روغتون

Mirwais Neeka Private Hospital

ستاسو روغتيا زموږ هيله ده!

نوموړی روغتون د ميرويس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب پوهنځی د محصلينو د عملي کار لپاره ځانګړی سوی او همدا راز د یادي سيمي د مریضانو د درملني لپاره ۲۴ ساعته خپل خدمات د باتجربه او مسلکي ډاکټرانو په ملتیا ترسره کوي.

ویب سایټ: www.mnu.edu.af

برېښنالیک: info@mnu.edu.af

د روغتون د اړيکو شمېرې: 0700004871 / 0700004872

آدرس: ميرويس مېنه، شيخ زاید روزنتون څنګ ته، ميرويس نیکه خصوصي روغتون، کندهار

ميرويس نيکه خصوصي روغتوننور اړوند خبرونه
2022-Aug-15