اقتصاد پوهنځی د څېړنو پایلي

 1. ګڼه

  د څېړني عنوان

  د څېړونکي نوم

   

  ۱

  بودجه او په افغانستان کي د هغې د نه مصرف لاملونه (1391-1399)

  پوهنمل غلام رباني شهامت

  کتنه/ډانلوډ

  ۲

  په تجارتی سازمان کښي د کارکوونکو د ژمنتیا مسؤل فکتورونه

  محمد واسع صديقي

  کتنه/ډانلوډ

  ۳

  په ملي اقتصاد کي د کمال خان بند اقتصادي ارزښت

  جميل احمد همت

  کتنه/ډانلوډ

  ۴

  حقوق شهروندی در نظام انتخاباتی

  محمد حنیف مبین

  کتنه/ډانلوډ

  ۵

  د تجارتي سازمان د اقليم آغېزې د کارکوونکو پر فعاليت باندي

  احمد محمدي

  کتنه/ډانلوډ

 


2024-May-28