ارزښتونه

ارزښتونه

معياري او مسلکي کيفيت.

د ښو اخلاقو، اسلامي او انساني اصولو او وطن دوستــــۍ روحيه.

سالم او مؤثر مديريت.

په کارونو کي شفافيت.

د هر ډول فساد مخينوى.


2024-May-28