2023-02-02

پاملرنه!

د همدې دلوي میاشتي پر ۲۱مه نېټه کانکور ازموینه اخيستل کیږي
وخت ډېر کم دی همدا نن نوم لیکنه وکړئ
ځکه ستاسو ښه انتخاب ستاسو ښه راتلونکی ټاکي!

معالجوي طب - في سمسټر 25000 افغانۍ
اقتصاد - في سمسټر 6000 افغانۍ
حـــقــوق - فـــي سمــسټر 5000 افغانۍ
سياسي علوم او نړيوالي اړيکي - في سمسټر 5000 افغانۍ

د نوم لیکني شرایط:
۱- شپږ کوچني عکسونه
۲- د تذکري دوې رنګه کاپي
۳- د شهادتنامې يا درې کلنو نمرو دوې رنګه کاپي

ویبپاڼه: www.mnu.edu.af
برېښنالیک پته: [email protected]
د اړيکو شمېرې: 0700002243 - 0700002241
آدرس: میرویس نیکه پوهننتون، ډنډ څلور لاری، شپږمه ناحيه، کندهار 

پاملرنه!نور اړوند خبرونه
2024-Jul-20